Nákupný košík
0 položiek

Obchodné podmienky

Tovar objednaný do 12:00 hod Vám bude dodaný nasledujúci pracovný deň, ak pri produkte nie je uvedené inak. V prípade, ak je tovar vypredaný, budeme Vás ihneď informovať telefonicky alebo e-mailom.

Tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej Pošty, 1.triedou. Cena poštovného je 2,40€.

1. Všeobecné informácie

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti

Predávajúceho – prevádzkovateľa webu

Ingrid Domiňáková

Polomská 3

010 08 Žilina

Slovenská Republika

IČO 47 095 563

DIČ 104 873 50 17

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri obvodného úradu v Martine, č. živnostenského registra 550-21407, deň zápisu 15.04.2013.

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúceho

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou odoslanou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

(ďalej len „kupujúci“)

pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.progresshair.sk (ďalej len ProgressHair).

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 15.05.2018

Kontaktné údaje predávajúceho

Tel. +421 917 881 115

info@progresshair.sk

2. Registrácia

V ProgressHair je možné nakupovať aj bez registrácie. Vďaka registrácii však zákazník získava:

- prehľad o stave objednávky

- prehľad o novinkách, akciách či súťažiach predávajúceho

3.Objednávka

Ďalším krokom nevyhnutným k objednaniu príslušného tovaru je jeho vloženie do nákupného košíka. Odporúčame odkontrolovať dostupnosť produktu. Jeho definitívne objednanie potvrdzuje kupujúci až v závere kompletizácie objednávky. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára. Ak nebude objednávka obsahovať požadované náležitosti, pokladá sa za neúplnú a systém ju nemôže akceptovať. Navyše predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škody vzniknuté chybným vyplnením tohto formulára kupujúcim. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu ako následok toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa toto dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia prijatia objednávky. Objednávka kupujúceho bude archivovaná v sekcii Objednávky, do ktorej má prístup výlučne registrovaný kupujúci.

4. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej vyexpedovaním zo skladu. V tomto prípade je potrebné, aby kupujúci, v čo najkratšom čase kontaktoval predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a uviedol číslo objednávky. Ak už medzičasom kupujúci za tovar zaplatil, budú mu peniaze do 14 dní vrátené, a to na číslo účtu, z ktorého peniaze zaslal.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch

Objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

Cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola chybne uvedená.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto vrátená na jeho účet v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní.

6. Cenové podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať (znižovať zvyšovať) ceny tovaru uvedené na stránke ProgressHair. Nové ceny sa stávajú platnými dňom ich uverejnenia. Takáto úprava sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim.

7. Platba za tovar

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny za tovar. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim zaplatená

na dobierku

bankovým prevodom

Ku každej zásielke je priložená faktúra, daňový doklad, ktorá je zároveň záručným listom.

8. Dodanie tovaru

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Doba dodania, ktorá je uvádzaná na stránke predávajúceho je orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Dodávanie tovaru je realizované výlučne počas pracovných dní.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho viditeľného poškodenia je nevyhnutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách vzniknutých počas prepravy. Za tieto škody je zodpovedný prepravca. Ak kupujúci prevezme tovar i napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 

9. Reklamácia

Kupujúci má právo reklamovať tovar podľa reklamačného poriadku uvedeného v sekcii Reklamácia.

10. Možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky. Tovar v tomto prípade nemôže javiť žiadne znaky používania a nesmie byť rozbalený.

Postup pri vrátení tovaru

- Kupujúci vytlačí a vyplní Formulár pre vrátenie tovaru (pre stiahnutie kliknite sem).

- Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiou faktúry a vyplneným formulárom na adresu predávajúceho:Monika Melišová Progress Hair, ZOC MAX, Prielohy 979/10, 010 07 Žilina. Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v tom prípade ho predávajúci neprevezme.

- Po obdržaní kompletného, nerozbaleného tovaru z originálneho balenia, vrátane príslušenstva a všetkých spomínaných dokladov vráti predávajúci kupujúcemu čiastku v hotovosti alebo prevodom na účet. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť čiastku na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 041 / 7632 130

Fax: 041 / 7632 139

E-mail: za@soi.sk